Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 3 de junio de 2008

En la lengua española, muchas palabras se escriben de dos (en algunos casos, hasta de tres) maneras distintas, con igual significado, y por eso se conocen como de doble ortografía.

Términos que por razones etimológicas, históricas o fónicas antes se escribían de una forma y después de sufrir variantes, se escriben parecidas. Ambas grafías se encuentran en el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia.


Hiedra o yedra

Entre ellas se encuentran:

abundante o abundoso,
adscrito o adscripto,
agilizar o agilitar,
agujerear o agujerar,
albóndiga o almóndiga,
alhelí o alelí,
ambidextro o ambidiestro,
amueblar o amoblar,
ananá o ananás,
apopléjico o apoplético,
apoteósico o apoteótico,
arañar o aruñar
batahola o bataola,
esamel o besamela,
bisnieto o biznieto,
bistec o bisté,
bizcocho o biscocho,
cedilla o zedilla,
cenit o zenit,
champaña o champán,
chauvinismo o chovinismo,
chirusa o chiruza,
ciénaga o ciénega,
cigoto o zigoto,
cinc o zinc
circunscripto o circunscrito,
comelón o comilón
comiscar o comisquear,
complejo o complexo,
conciencia o consciencia,
conservadurismo o conservadorismo,
converger o convergir,
cuáquero o cuákero,
cuzco o cusco,
descolorar o decolorar,
desamueblar o desamoblar,
destornillar o desatornillar,
descripto o descrito,
despabilar o espabilar,
disconformidad o desconformidad,
divertimento o divertimiento,
doscientos o docientos,
eccema o eczema,
elucubrar o lucubrar,
encantamiento o encantamento,
entrometido/da o entremetido/da,
estandarizar o estandardizar,
exprimidor o exprimidera,
fangal o fangar,
femineidad o feminidad (como cualidad de femenino),
flacidez o flaccidez,
folclore o folclor,
forúnculo o furúnculo,
franchute o franchote,
fungicida-funguicida,
gneis o neis,
gnomo o nomo,
goetheano o goethiano,
gordinflón o gordiflón
grapa o grampa,
griterío o gritería,
guaraní o guaranítico,
harpa o arpa,
hartazgo, hartura o hartera,
hendija o rendija (hendidura),
hidromel o hidromiel,
hiedra o yedra,
hierba o yerba,
higüela o higuela,
hogaño u ogaño,
hoploteca u oploteca,
hostelería u hotelería,
¡huf! o ¡uf!,
iguana o higuana,
ímpetu o ímpeto,
inocuo o innocuo,
inscripto o inscrito,
irreductible o irreducible,
jaguar o yaguar,
jersey, yérsey o yersi;
jolgorio u holgorio,
kilo o quilo,
kilómetro o quilómetro,
laborioso o laboroso,
lagaña o legaña,
lanzazo o lanzada,
largura o largor,
llamado o llamada,
mangal o mangar,
manzanar o manzanal,
marcapaso o marcapasos,
mare mágnum o maremagno,
marihuana o mariguana,
medieval o medioeval,
mezcolanza o mescolanza,
mnemotecnia o nemotecnia,
monocromático o monocromo,
murciélago o murciégalo,
motriz o motora (como adjetivo),
murmullo o mormullo,
nilón o nailon,
nómada o nómada, arañar o aruñar,
machacar o machucar (golpear),
obscurecer u oscurecer,
obvio u ovio,
optimizar u optimar,
overo u hovero,
pajarota o pajarotada,
palabrerío o palabrería,
palangana o palancana,
paliativo o paliatorio,
pararrayos o pararrayo,
parturienta o parturiente,
pasamanos o pasamano,
pasteurización o pasterización,
pecblenda o pechblenda,
perenne o perene,
persuasivo o persuasorio,
petiso o petizo,
pezuña o pesuña,
pilotar o pilotear,
pispar o pispear,
pijama o piyama
pilotar o pilotear,
platanar o platanal,
popelina o poplín,
portaequipaje o portaequipajes,
portafolio o portafolios,
portalámpara o portalámparas,
ortaobjeto o portaobjetos,
portarretrato o portarretratos,
post- (como prefijo) pos- (como prefijo),
practicante o practicanta,
présbite o présbita,
pretencioso o pretensioso,
prolífico o prolífero,
proscripto o proscrito,
pseudo o seudo,
psico- (como prefijo) o sico- (como prefijo),
pudrir o podrir,
querosén o queroseno,
quinesiología o kinesiología,
quinesioterapia, cinesioterapia o kinesioterapia,
quinesiterapia o kinesiterapia,
quíntuplo o quíntuple,
quizá o quizás,
raglán o ranglan,
reembolsar o rembolsar,
reemplazar o remplazar,
referéndum o referendo,
rehilete o reguilete,
regidoría o regiduría,
remangar o arremangar,
repitiente o repitente,
restaurante o restorán,
retacear o retazar,
retaguardia o retaguarda,
retorcijón o retortijón,
retruque o retruco, rosaleda,
rosedal o rosalera;
sabiondo o sabihondo,
salvaguarda o salvaguardia,
sarpullido o salpullido,
saxofón o saxófono,
secundario o segundario,
septiembre o setiembre,
séptimo o sétimo,
sobrentender o sobreentender,
sobresdrújulo/la o sobreesdrújulo/la,
sobreexceder o sobrexceder,
sobreexcitar o sobrexcitar,
sobreviviente o superviviente,
sobrevivir o supervivir,
soja o soya,
soma o zoma,
somnámbulo o sonámbulo,
somnolencia o soñolencia,
sonso o zonzo,
sudoeste o suroeste,
surubí o suruví,
sustantivo o substantivo,
tábano, tabarro o tábarro,
tal vez o talvez,
tamborilero o tamboritero,
tamboril o tamborín,
taponar o taponear,
tipoy o tipoi,
transcribir o trascribir,
transcripción o trascripción,
transferencia o trasferencia,
transformación o trasformación,
tránsfuga o trásfuga,
transfusión o trasfusión,
transgredir o trasgredir,
translinear o traslinear,
translúcido o traslúcido,
transmisión o trasmisión,
transmitir o trasmitir,
transparencia o trasparencia,
transportar o trasportar,
trasnoche o trasnocho,
trescientos o trecientos,
trochemoche (a) o troche y moche (a),
ubicuidad o ubiquidad,
ultimátum o ultimato,
untamiento, untadura o untura;
urraca o hurraca,
vagabundear o vagamundear,
vapulear o vapular,
várice, varice o variz,
veinteavo o veintavo,
verborragia o verborrea,
vermú o vermut,
verosimilitud o verisimilitud,
yóquey o yoqui,
yudo o judo,
zambullir o zabullir,
zabuquear o zabucar,
zacapela o zacapella,
zaparrastroso o zarrapastroso,
zarandar o zarandear,
zeugma o zeuma,
zumacal o zumacar.

Read Full Post »